Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to bardzo ważny dokument opracowywany dla obiektów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja opracowana zgodnie z najnowszymi przepisami oraz najwyższymi standardami powinna zawierać nie tylko część teoretyczną, ale także dane graficzne, takie jak:

  • plan sytuacyjny terenu
  • szkice kondygnacji budynku
  • wskazanie dróg ewakuacyjnych
  • lokalizacji urządzeń ppoż., znaków oraz podręcznego sprzętu gaśniczego.

Dzięki opracowaniu i wdrożeniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego właściciele lub zarządcy budynków wywiązują się z podstawowych obowiązków prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz dzięki zapoznaniu z instrukcją wszystkich stałych użytkowników obiektu – zwiększają świadomość ludzi i minimalizują ryzyko wystąpienia pożaru i innych zdarzeń niekorzystnych.

Opracowujemy Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z § 6. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Wysoki standard opracowywanych przez nasz zespół instrukcji wypracowany jest dzięki dbałości o każdy detal jaki składa się na instrukcję.

Wykonujemy zwarta dokumentację, wszystkie niezbędne dokumenty, które są niezbędne dla Użytkownika, graficznie dostosowany do kolorystyki danej firmy plan ewakuacyjny, rozmieszczamy i mocujemy znaki i instrukcje na obiekcie.